+48 508 125 766
·
p.olszewski-adwokat@wp.pl

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Katalog usług z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

– Reprezentowanie w sprawach o rozwód, separację, alimenty, unieważnienie małżeństwa, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz w sprawach z zakresu opieki i kurateli;

– Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów majątkowych małżeńskich;

– Pomoc prawna przy egzekucji z majątku małżonków;

Prawo rodzinne jest dziedziną prawa cywilnego, która normuje stosunki prawne w rodzinie. Przedmiotem regulacji są nie tylko prawne stosunki majątkowe i niemajątkowe, ale również wewnętrzne funkcjonowanie rodziny oraz stosunki z osobami trzecimi. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są zwykle dość skomplikowane, a ponieważ dotyczą wrażliwych sfer, wymagają szczególnego podejścia.