+48 508 125 766
·
p.olszewski-adwokat@wp.pl

PRAWO KARNE

Katalog usług z zakresu prawa karnego

– Obrona na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego we wszystkich sprawach o przestępstwa (w tym karnoskarbowe) oraz wykroczenia (w tym karnoskarbowe);

– Sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, zażaleń, apelacji i kasacji oraz innych pism prawem przewidzianych;

– Reprezentowanie osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych;

– Obrona na etapie postępowania wykonawczego:

  • w przedmiocie udzielenia przerwy w odbywaniu kary
  • w przedmiocie odroczenia wykonania kary
  • w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności;
  • w przedmiocie udzielenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
  • w przedmiocie wydania wyroku łącznego

Prawo karne to gałąź prawa, z którą większość, z reguły, nie chce mieć do czynienia. Jednakże splot różnych wydarzeń powoduje, iż według statystyk przestępstwa oraz wykroczenia nie należą do rzadkości. Zawiłości materii prawa karnego oraz trudność położenia wobec profesjonalistów w tej dziedzinie najczęściej nie pozwalają oskarżonemu czy pokrzywdzonemu na podjęcie samodzielnych skutecznych działań. Pomocą służy wówczas adwokat, wyspecjalizowany w tej trudnej dziedzinie prawa.

Gdy zostajesz podejrzanym lub oskarżonym

Pamiętać trzeba, że do momentu wydania wyroku skazującego, osoba, wobec której toczy się postępowanie, jest niewinna. Adwokat może rozpocząć swoje działania już na etapie postępowania przygotowawczego. Adwokat będzie wtedy uczestniczył w przesłuchaniach podejrzanego, świadków czy biegłych. Dzięki temu może sprawdzać działania organów ścigania oraz nie dopuszczać do pytań sugerujących odpowiedź. Adwokat nie tylko reprezentuje klienta, ale także udziela mu porad prawnych i analizuje dowody. Oprócz tego ocenia też jego potrzeby i możliwości w trakcie postępowania.

Gdy akt oskarżenia jest gotowy, sprawa trafia do sądu. Podejrzany staje się wówczas oskarżonym. W postępowaniu przed sądem rolą adwokata jest zapewnić najlepszą linię obrony oraz zapewnienie przestrzegania praw oskarżonego.

Gdy jesteś ofiarą

Jako adwokat zajmuję się nie tylko osobami, którym popełnienie przestępstwa lub wykroczenia się przypisuje. Bardzo istotną rolą jest również reprezentacja procesowa osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych czy powodów cywilnych, którzy, za względu na wspomnianą powyżej zawiłość prawa, bądź ze względu na stres, obawy, nie są w stanie we właściwy sposób podjąć się prowadzenia obrony swoich interesów w sposób rozsądny.

Postępowanie karne to bardzo trudny czas oraz zawiła tematyka dla takich osób. Dlatego mogą one skorzystać z pomocy pełnomocnika, który może reprezentować ich zarówno przed sądem, jak i prokuratorem oraz policją. Będzie pomagał we wszystkich dokonywanych czynnościach. Co ważne, ten sam adwokat nie może być jednocześnie obrońcą oskarżonego i pełnomocnikiem pokrzywdzonego.

Dzięki pomocy adwokata pokrzywdzony lub oskarżyciel posiłkowy będzie miał pewność, że w trakcie całego postępowania będzie realizował swoje prawa w jak najlepszy sposób.

Gdy jesteś skazanym

Jako adwokat zajmuję się również zapewnianiem usług obrończych po wydaniu prawomocnego wyroku skazującego. Pomoc na tym etapie postępowania może pozwolić m.in. na odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności czy wykonywanie tej kary z wykorzystaniem systemu dozoru elektronicznego, tzw. „obrączki”. Dotyczy to również skracania odbywania środków karnych, bądź zmianie sposobu ich wykonywania na łagodniejsze (m.in. zakazu prowadzenia pojazdów).