+48 508 125 766
·
p.olszewski-adwokat@wp.pl

POZOSTAŁE DZIEDZINY PRAWA

Poza wymienionymi wyżej dziedzinami prawa, świadczę również pomoc prawną z zakresu:

  • prawa gospodarczego (m.in. tworzenie podmiotów gospodarczych (spółek osobowych, spółek kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, oddziałów oraz przedstawicielstw podmiotów zagranicznych) oraz dalsza reprezentacja ich przed sądem rejestrowym);
  • prawa pracy (m.in. reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach sądowych, w szczególności wynikających z wniesienia powództwa przez pracowników, reprezentowanie pracowników w sporach przeciwko pracodawcy przed sądami powszechnymi np. z tytułu roszczeń o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, zapłatę za przepracowane nadgodziny;
  • ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz domen internetowych (m.in. reprezentowanie klienta przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji)